Asatir: Mirai no Mukashi Banashi ตอนที่ 1-3 ซับไทย Anime

Asatir: Mirai no Mukashi Banashi ตอนที่ 1-3 ซับไทย

Asatir: Mirai no Mukashi Banashi ตอนที่ 1-3 ซับไทย

3.07
Asatir: Mirai no Mukashibanashi
41

Asatir: Mirai no Mukashi Banashi ตอนที่ 1-3 ซับไทย จะเป็นอนาคตอันใกล้ของกรุงรียาด ประเทศซาอุดิอาระเบียในปี 2050 ที่มีคุณยาย Asuma เป็นผู้เล่าตำนานในอดีตของคาบสมุทรอาหรับให้แก่บรรดาหลานทั้ง 3 คน

Type
Year
Cast

No video trailer

No season list result

Asatir: Mirai no Mukashi Banashi

3

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*