Battle Through the Heavens Special3 (Doupo Cangqiong) ศึกท้ารบสวรรค์ ชุดพิเศษที่ 3 ตอนที่ 1-2 ซับไทย Anime

Battle Through the Heavens Special3 (Doupo Cangqiong) ศึกท้ารบสวรรค์ ชุดพิเศษที่ 3 ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Battle Through the Heavens Special3 (Doupo Cangqiong) ศึกท้ารบสวรรค์ ชุดพิเศษที่ 3 ตอนที่ 1-2 ซับไทย

6.56
Dou Po Cangqiong Di Si Ji
1389

Battle Through The Heavens Season 4 จบลงด้วย Xiao Yan

มาถึงจุดสูงสุดของ Yun Lan Sect เพื่อบรรลุข้อตกลง 3 ปีระหว่างเขากับ Nalan Yanran ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเริ่มต้นของเรื่อง Nalan Yanran มาถึงเมือง Wu เพื่อยุติการหมั้นหมายแต่งงานกับ Xiao Yan ที่ปู่ย่าตายายของพวกเขาตั้งไว้ นี่เป็นการดูหมิ่นอย่างมากต่อตระกูล Xiao และ Xiao Yan ไม่สามารถยอมรับความอัปยศอดสูนี้จึงทำให้เขากำหนดข้อตกลง 3 ปีซึ่งเขาจะเอาชนะ Nalan Yanran ในอีก 3 ปีหลังจากลงนามในสัญญาและจะ เป็นผู้ที่จะเริ่มต้นการหย่าร้างเพื่อรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของตระกูลของเขา

Status
Type
Year
Cast

No video trailer

Battle Through the Heavens Special3 (Doupo Cangqiong) ศึกท้ารบสวรรค์ ชุดพิเศษที่ 3

2

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*