Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย พากย์ไทย 1-60 ตอน Anime

Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย พากย์ไทย 1-60 ตอน

Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย พากย์ไทย 1-60 ตอน

5.85
Beelzebub
2845

Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย พากย์ไทย 1-60 ตอน – เรื่องราวของ ทัตสึมิ โองะ นักเรียนที่เป็นนักเลงแห่งโรงเรียนอิ ชิยามะ วันหนึ่ง เขาได้มีเรื่องกับนักเลงโรงเรียนอื่นแต่อยู่ดีๆก็มีตาแก่ร่างใหญ่ คนหนึ่งลอยมาตามแม่นํ้ามาเขาได้เจอทารกคนหนึ่งอยู่ในตัว ของตาแก่คนนั้นและถูกบังคบเลี้ยง เด็กผู้นั้นมีนามว่า ไคเซอร์ เดอ เอมเพอราน่า เบลเซบับ ที่ 4 ว่าที่ ราชาปีศาจคนต่อไป และมีปีศาจสาวใช้นามว่า ฮิลด้า การูด้า ตามมามาดูแลหนูเบลเรื่องราว ไม่ได้จบเพียงแค่นี้ ความวุ่นวายต่างๆจะ เริ่มขึ้นต่อจากนี้ไปต่างหาก

Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย

60
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 1
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 2
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 3
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 4
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 5
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 6
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 7
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 8
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 9
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 10
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 11
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 12
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 13
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 14
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 15
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 16
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 17
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 18
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 19
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 20
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 21
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 22
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 23
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 24
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 25
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 26
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 27
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 28
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 29
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 30
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 31
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 32
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 33
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 34
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 35
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 36
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 37
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 38
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 39
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 40
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 41
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 42
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 43
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 44
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 45
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 46
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 47
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 48
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 49
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 50
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 51
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 52
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 53
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 54
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 55
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 56
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 57
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 58
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 59
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย EP 60

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*