Classroom Crisis ฝ่าวิกฤต ห้องเรียนธุรกิจ ซับไทย Anime

Classroom Crisis ฝ่าวิกฤต ห้องเรียนธุรกิจ ซับไทย

Classroom Crisis ฝ่าวิกฤต ห้องเรียนธุรกิจ ซับไทย

4.82
Classroom Crisis
62

Classroom Crisis ฝ่าวิกฤต ห้องเรียนธุรกิจ ซับไทย (1-13 ตอน) – ในโลกที่มนุษย์ย้ายไปอยู่ในดวงดาวต่างๆ ในระบบสุริยะ เรื่องราวจะกล่าวถึง ในโตเกียวที่ 4 ที่ตั้งบนดาวอังคาร ระหว่าง ชิราซากิ ไอริส นักเรียนปี 3 ของนักบินทดสอบ ได้รู้จักกับช่างเครื่อง เซร่า มิซึกิ และ ไคโตะ พี่ชายของเธอที่เป็นอาจารย์

Status
Type
Year
Cast

No video trailer

No season list result

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*