Dolls’ Frontline แก๊งสาวพิฆาต ตอนที่ 1-12 ซับไทย Anime

Dolls’ Frontline แก๊งสาวพิฆาต ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Dolls’ Frontline แก๊งสาวพิฆาต ตอนที่ 1-12 ซับไทย

2.26
Dolls` Frontline
14

Dolls’ Frontline แก๊งสาวพิฆาต ตอนที่ 1-12 ซับไทย เรื่องราวของโลกในอนาคตช่วงปี 206X หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 3 และผลพวงของอุบัติเหตุทางทหารจากสงครามนิวเคลียร์ครั้งนั้น ส่งผลให้เกิดโรคระบาดในวงกว้างจนผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ การใช้หุ่นยนต์เป็นแรงงานและการสู้รบจึงเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต ซึ่ง “Tactical Dolls (T-Dolls)” หุ่นยนต์ผลิตจำนวนมากที่เน้นใช้แล้วทิ้งก็มีการถูกใช้โดยกองทัพทหารเอกชนเพื่อต่อสู้แนวหน้าในสงครามกับภัยคุกคามใหม่อย่าง AI

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*