Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4 ตอนที่ 1-203 พากย์ไทย Anime

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4 ตอนที่ 1-203 พากย์ไทย

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4 ตอนที่ 1-203 พากย์ไทย

7.16
Douluo Dalu: Haishen Zhi Guang
363151

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4 รวม อนิเมชั่นเรื่องนี้ ดัดแปลงจากนิยายเรื่องตำนานจอมยุทธภูติถังซาน ของผู้เขียนจางเวบ (ถังเจียซานเส้า) ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย Douluo Dalu Soul Land ภาค 1-3 ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต…

Type
Year
Cast

No video trailer

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน พากย์ไทย

203
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 1
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 2
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 3
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 4
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 5
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 6
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 7
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 8
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 9
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 10
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 11
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 12
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 13
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 14
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 15
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 16
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 17
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 18
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 19
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 20
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 21
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 22
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 23
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 24
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 25
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 26
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 27
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 28
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 29
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 30
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 31
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 32
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 33
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 34
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 35
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 36
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 37
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 38
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 39
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 40
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 41
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 42
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 43
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 44
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 45
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 46
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 47
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 48
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 49
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 50
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 51
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 52
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 53
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 54
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 55
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 56
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 57
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 58
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 59
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 60
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 61
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 62
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 63
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 64
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 65
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 66
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 67
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 68
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 69
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 70
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 71
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 72
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 73
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 74
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 75
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 76
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 77
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 78
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 79
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 80
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 81
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 82
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 83
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 84
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 85
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 86
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 87
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 88
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 89
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 90
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 91
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 92
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 93
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 94
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 95
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 96
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 97
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 98
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 99
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 100
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 101
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 102
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 103
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 104
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 105
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 106
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 107
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 108
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 109
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 110
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 111
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 112
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 113
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 114
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 115
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 116
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 117
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 118
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 119
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 120
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 121
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 122
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 123
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 124
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 125
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 126
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 127
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 128
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 129
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 130
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 131
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 132
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 133
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 134
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 135
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 136
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 137
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 138
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 139
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 140
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 141
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 142
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 143
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 144
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 145
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 146
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 147
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 148
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 149
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 150
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 151
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 152
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 153
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 154
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 155
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 156
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 157
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 158
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 159
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 160
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 161
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 162
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 163
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 164
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 165
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 166
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 167
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 168
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 169
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 170
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 171
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 172
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 173
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 174
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 175
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 176
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 177
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 178
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 179
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 180
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 181
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 182
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 183
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 184
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 185
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 186
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 187
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 188
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 189
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 190
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 191
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 192
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 193
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 194
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 195
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 196
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 197
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 198
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 199
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 200
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 201
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 202
Douluo Dalu (Soul Land) [ พากย์ไทย ] EP 203

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*