Girls Und Panzer สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ ตอนที่ 1-12+OVA พากย์ไทย Anime

Girls Und Panzer สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ ตอนที่ 1-12+OVA พากย์ไทย

Girls Und Panzer สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ ตอนที่ 1-12+OVA พากย์ไทย

6.22
Girls und Panzer
29

Girls Und Panzer สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ ตอนที่ 1-12+OVA พากย์ไทย ในโลกที่การควบคุมรถถัง (Sensha-do) กลายเป็นศาสตร์การต่อสู้ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้หญิง ตัวเอกของเรื่องมิโฮะ (Miho) เด็กสาวในตระกูลผู้เชี่ยวชาญรถถัง Panzer แต่เธอไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับ Sensha-do อีกเพราะเหตุผลบางอย่าง จึงย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนสตรี Oarai แต่แล้วประธานนักเรียนก็ได้สั่งให้เธอต้องมีส่วนร่วมในการแข่งขันรถถังระดับ ชาติแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*