Girls und Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ Anime

Girls und Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์

Girls und Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์

6.75
Girls und Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu!
38

Girls und Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ ซับไทย ตอนพิเศษ OVA – ในโลกที่การควบคุมรถถัง (Sensha-do) กลายเป็นศาสตร์การต่อสู้ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้หญิง ตัวเอกของเรื่องมิโฮะ (Miho) เด็กสาวในตระกูลผู้เชี่ยวชาญรถถัง Panzer แต่เธอไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับ Sensha-do อีกเพราะเหตุผลบางอย่าง จึงย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนสตรี Oarai แต่แล้วประธานนักเรียนก็ได้สั่งให้เธอต้องมีส่วนร่วมในการแข่งขันรถถังระดับ ชาติแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้

Girls und Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu!

1

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*