Jashin-chan Dropkick X (ภาค3) ตอนที่ 1-12 ซับไทย Anime

Jashin-chan Dropkick X (ภาค3) ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Jashin-chan Dropkick X (ภาค3) ตอนที่ 1-12 ซับไทย

5.13
Jashin-chan Dropkick X
20

ยูกิเนะ สาวในชุดโกธิคโลลิต้าที่ชอบเรื่องเหนือธรรมชาติ อัญเชิญปีศาจออกมาได้จริง แต่ไม่มีเหตุผลที่เรียกมาและส่งกลับนรกไม่เป็น ฝ่ายคุณปีศาจ (Jashin = ปีศาจร้าย) ต้องการกลับโลกเดิม แต่ไม่สามารถทำอันตรายยูกิเนะที่เก่งกว่าไม่ได้ ทำให้เธอต้องจำใจอยู่ร่วมกับยูกิเนะ

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*