Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ พากย์ไทย Anime

Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ พากย์ไทย

Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ พากย์ไทย

5.54
Kyoushoku Soukou Guyver (2005)
669

Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ พากย์ไทย (1-26 ตอน) – เรื่องราวได้เริ่มขึ้นจากนักเรียนมัธยม ฟุคามะจิ โช บังเอิญเจอสิ่งของหน้าตาประหลาดที่มีก้อนโลหะกลมๆอยู่ตรงกลาง เมื่อลองสัมผัสปรากฏว่า มันได้ขยายตัวออกมาหุ้มห่อและผสานรวมเข้ากับร่างกาย จนมีลักษณะเหมือนสวมชุดเกราะอยู่ เพียงแต่วัสดุนั้นไม่ใช่โลหะกลับมีลักษณะเหมือนผิวหนังของสิ่งมีชีวิต และก้อนโลหะกลมที่เห็นได้ย้ายมาอยู่ที่กลางหน้าผากของโชแทน ในขณะนั้นได้มีกลุ่มคนตรงเข้ามาตามหาสิ่งของหน้าตาประหลาด เมื่อได้เห็นร่างของโชที่เปลี่ยนไป หนึ่งในคนเหล่านั้นก็แปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ตรงเข้ามาทำร้ายโช แต่ก็ต้องพบกับความ

Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ

26
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 1
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 2
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 3
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 4
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 5
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 6
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 7
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 8
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 9
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 10
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 11
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 12
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 13
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 14
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 15
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 16
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 17
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 18
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 19
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 20
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 21
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 22
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 23
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 24
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 25
Guyver กายเวอร์ อมนุษย์เกราะชีวะ EP 26

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*