Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย Anime

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย

6.26
Mashiro no Oto
263

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย 12 ตอน ซาวามูระ เซ็ตสึ นักดนตรีซึงารุชามิเซ็ง สะพายซึงารุชามิเซ็งจากอาโมโมริสู่โตเกียวเพียงลำพัง เซ็ตสึซึ่งสูญเสียคุณตาผู้เป็นเหมือนอาจารย์ทำให้ไม่พบเสียงที่ตนเองควรบรรเลง ทว่าบัดนี้เขาได้ออกเดินทางพบผู้คนมากมายเพื่อตามหาเสียงในวิถีแห่งตน

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*