Nande Koko ni Sensei ga!? ไหงมาอยู่นี่ครับคุณครู!? Anime

Nande Koko ni Sensei ga!? ไหงมาอยู่นี่ครับคุณครู!?

Nande Koko ni Sensei ga!? ไหงมาอยู่นี่ครับคุณครู!?

3.57
Nande Koko ni Sensei ga!?
5297

Nande Koko ni Sensei ga!? ไหงมาอยู่นี่ครับคุณครู!? – นี่คือเรื่องราวของความรักของคนต่างรุ่น ต่างอาชีพ ที่ดูไม่เหมาะสมนั่นก็คือ ระหว่างคุณครูและนักเรียน ที่ต่างมีเหตุการณ์มากมายแสนลามก แต่ก็ทำให้ความรักของทั้งคู่พัฒนาไปเรื่อย ๆ จนก่อเกิดเป็นความรักต้องห้าม

Status
Type
Year
Cast

No video trailer

No season list result

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*