Prima Doll ตอนที่ 1-12 ซับไทย Anime

Prima Doll ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Prima Doll ตอนที่ 1-12 ซับไทย

4.40
Prima Doll
18

เรื่องราวของกลุ่มสาวที่เป็นพวกตุ๊กตากล (Automata) เคยถูกใช้ในสงคราม เมื่อสงครามสงบลง พวกเธอได้มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในร้านคาเฟ่ในเมืองหลวง

Status
Type
Year
Cast

No video trailer

No season list result

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*