Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย Anime

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

5.67
Shaman King
10

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ พากย์ไทย

60
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 1
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 2
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 3
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 4
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 5
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 6
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 7
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 8
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 9
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 10
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 11
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 12
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 13
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 14
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 15
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 16
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 17
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 18
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 20
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 21
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 22
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 23
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 24
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 25
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 26
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 27
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 28
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 29
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 30
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 31
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 32
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 33
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 34
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 35
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 36
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 37
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 38
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 39
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 40
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 41
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 42
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 43
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 44
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 45
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 46
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 47
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 48
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 49
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 50
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 52
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 54
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 55
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 56
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 57
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 58
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 59
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 60
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 61
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 63
Shaman King [ พากย์ไทย ] EP 64

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*