Ushio to Tora Season2 ล่าอสูรกาย (ภาค2) ตอนที่ 1-13 ซับไทย Anime

Ushio to Tora Season2 ล่าอสูรกาย (ภาค2) ตอนที่ 1-13 ซับไทย

Ushio to Tora Season2 ล่าอสูรกาย (ภาค2) ตอนที่ 1-13 ซับไทย

7.07
Ushio to Tora (2016)
9

Ushio to Tora Season2 ล่าอสูรกาย (ภาค2) ตอนที่ 1-13 ซับไทย อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียง เรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องปล่อยโทระออกมาจากหอก

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*