Wo De Ni Tian Shen Qi (My Holy Weapon) Anime

Wo De Ni Tian Shen Qi (My Holy Weapon)

Wo De Ni Tian Shen Qi (My Holy Weapon)

3.61
Wo De Ni Tian Shenqi
2901

Wo De Ni Tian Shen Qi (My Holy Weapon) ซับไทย 16 ตอน อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ถูกโจมตีชางเทียนได้เรียกใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า Xiao Bai ซึ่งช่วยปกป้องเขาจากชะตากรรมอันเลวร้าย หลังจากนั้นเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสนามรบซึ่งเขาจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับคนอื่น ๆ อีกหลายคนเช่นเขาสามารถเรียกสิ่งประดิษฐ์ …

Status
Type
Year
Cast

No video trailer

No season list result

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

*